Enter your email address:

   
   
Фашизм як найвища ступінь прояву християнства

Сьогодні сили спонсовані євреями популяризують у Європі расизм і  релігійну нетерпимість до мусульман, подаючи це як панацею від усіх проблем, при цьому проблема євреїв залишається у тіні, бо ж керівництво цих расистських рухів складається саме з представників цієї нації.

Ми вже бачили, що таке білий арійський расизм, керований чорноволосим недомірком євреєм Шикельгрубером (Гітлером), який у купі з грузинським євреєм Сталіним у війні поклав багато тисяч кращих з німців та мільйони українців. Історія повторюється. І ось на обрії нова расистська війна за біло-християнську (арійську) Європу. Україні відводиться особлива роль у цій війні. Саме мільйони українців, а значить значна частка залишків білих європейців, повинна полягти (на думку євреїв Кремля)  за «Нову арійську Європу». В цій новій Європі  ідеологія буде ґрунтуватися на Кабалі, про що вже зараз  заявляють євразійці, називаючи єврейську Кабалу «у широкому сенсі» прадавньою «забутою мудрістю Заходу».

Варто пояснити, що таке арійський расизм, який так активно пропагується в Україні і Європі. Расизм є складовою частиною теософії (у перекладі «виїзд Бога», умозрима частини Кабали). Фундамент для арійського расизму заклав британський аферист Уільям Джонс, який, не без допомоги ієзуїтів, вигадав так зване «порівняльно-історичне мовознавство». Мета усієї діяльності Джонса і не приховується: про це так і пишеться «вся діяльність Джонса була спрямована на те, щоб знищити європейські уявлення про Індію як про «дику», «нецивілізовану» країну і включити її в тодішні поняття про спорідненість народів та їхнє розселення, які були засновані в першу чергу на Книзі Буття. Згідно Джонсу, індійці, як і європейські народи, належали до нащадків Яфета: так вони відразу отримували власне місце у всесвітній історії». Місце серед євреїв.

Цей аферист, якого по сей день називають філологом, заявляв, що бачить схожість між якимись мовами, але наводячи свої спостереження, він не підкріплював їх відповідними даними і взагалі не проводив систематичних порівнянь, які є необхідним компонентом порівняльно-історичного методу. Аксіоматичне твердження, яке повторюється і сучасними вченими, про існування індоєвропейської мовної сім'ї є фальсифікацією.

Цей джентльмен удачі заснував «наукове» товариство «Азіатську асоціацію Бенгалії», в якій насправді науковців не було, так само як і азіатів. Метою цієї асоціації була пропаганда нової «історії» колонізаторів-християн. Він очолив Асоціацію, не знаючи жодного слова, жодного складу на санскриті, і  він не міг вивчити санскрит, оскільки Асоціація складалася тільки з європейців. Колонізатори купляли брахманів (пандіти), з якими нібито співпрацювали, але про глибину їх співпраці нічого не відомо. Немає ніяких даних про те, що Джонс взагалі де-небудь і у кого-небудь навчався санскриту.  Він старанно «працює» без словника і граматики. Публікація «праць»  Джонса фінансується, оскільки вони демонстрували переможну ходу християнства, яке несло 10 біблейських заповітів «дикунам».

Аналітик історії німець індійського походження Айх Продош стверджує, що у давній літературі Бхаратаварси (Індія) не зустрічаються такі слова як переселення, раса, каста, Індія, релігія, віра, храм.  Ці поняття були вигадані пізніше. Світобачення давніх жителів сьогоднішньої Індії було взагалі нетеїстичним.

Айх Продош, проаналізувавши усі доступні джерела, у своїй книзі «Брехня на довгих ногах» описав  по роках, як народжувалася так звана «арійська раса», хто і як це вигадав і просував у маси.

Нащадок англійських євангелістів Томас Макулай у 1836 році вигадав оригінальний спосіб християнізації колонізованої Індії. Він задумав зробити християнізовані «переклади» Вед з санскрита. Ці «переклади» повинні були переконати жителів Бхаратаварси  та європейців у тому, що Новий Заповіт біблії перегукується зі старими Ведами. Макулай  після довгих пошуків нарешті знайшов Максиміліана Мюлера, який у 1859 році вигадав «арійську расу». Мюлер стверджував, що «арійська раса» оспівана у Ригведі. Він розповів світу, що у «гімнах» Рігведи «індоєвропейці», які імігрували, називають себе «арійцями» і оспівують свою батьківщину. Відтепер «імігранти» завдяки Мюлеру отримали також расову тотожність.  З 1854 року старі тексти санскриту перекладалися у християнському дусі, цими перекладами заливали ринок, витісняючи інші. Цими християнізованими «перекладами» ми користуємося і нині, а віруючі «арійці» читають їх, вірячи, що вони «очищуються», читаючи ці «священні книги».

Слово «арій» у значенні «поважна людина» без будь-якого сьогоднішнього расового відтінку здавна зустрічається тільки у текстах азіатських народів (аріями називали таджиків,  китайців та інших азіатів), у літературі Заходу такого слова немає.

Аналіз ДНК також доводить відсутність спорідненості українців з жителями Індії. Але арійські провідники вигадали цікавий вихід з ситуації: стали стверджувати, що українці це не просто арійці, а брахмани. А хто може довести, що ДНК індійського брахмана брали для аналізу, та і брахман може бути несправжнім (справжні брахмани живуть саме в Україні). Тож, не зважаючи на беззаперечні докази, віра у арійську обраність міцна серед українців, навіть інтелектуалів.

Ні для кого не серет, що «правьславних рідновірів» спонсує Медведчук, а у нього є гроші і на видання «арійських» книг, і на телевізійні програми, присвячені нашій «арійській спадщині».

У ХХ сторіччі  розробку расової теми продовжила О. Блаватська зі своїм Теософським товариством. Головною метою Товариства  було створення універсальної релігії, яка б об’єднала іслам, християнство, індуїзм, буддизм та інші дрібніші релігії. Зрозуміло, що в основі цієї «універсальної релігії» повинно було бути  гностичне християнство.

Саме єврейка Блаватська вигадала знак  Чорного сонця. Цей знак є повністю авторським, християнським. Гностичні пропагандисти посилаються на художню книгу, написану французьким письменником за щоденниками мітраїста Юліана, мовляв Юліан першим згадав про Чорне сонце, і цей факт повинен переконати віруючих арійців у древності цього «трансцендентного» поняття. Але  у самій художній книзі про це написано один раз і якось дивно: після смертельного поранення отруйним списом Юліан нібито вів довгу філософську бесіду, потім у тексті книги раптом з’явилося «він казав», і - далі про Чорне сонце, а це значить, що це вставка або автора, або перекладача, бо книга написана ґрунтуючись на щоденниках,  де він писав, а не казав. Є інша подібна художня книга, написана по щоденниках Юліана, там згадки про Чорне сонце немає. Зрозуміло, що ніхто і ніде не наводить цитату про Чорне Сонце з щоденників самого Юліана.  Підробка абсолютно очевидна.

 Якщо вже комусь настільки до вподоби гностицизм, чому б цим фанатам не звернутися до вчення того, хто  вважається першим гностиком у історії християнської церкви і від якого походять усі християнські єресі – Симона Волхва. Він вважав, що  світ походить від Розуму і вогню. Його вчення зберіглося не повністю, але все одно в ньому було надзвичайно багато від стародавньої доплатоністичної філософії. Зрозуміло, що в ньому вже не залишилося місця для родошанування, цей факт робив його саме християнським філософом. Християни ненавиділи і боялися Симона за дива, які він демонстрував людям, і взагалі не визнавали християнином.

Сучасні московіти, називають себе то нащадками монголів, то арабів, то персів, то арійців  та навіть стверджують, що російська царська сім’я об’єднує у собі усі світові релігії.  У цих заявах є зрозуміла для знаючих теософські теми логіка. Іудейські філософи і релігіоведи саме теософію називають релігією майбутнього. І Московія хоче справді завершити справу створення універсальної релігії, у основі якої буде Каббала. Таким чином зрозумілою стає і роль Марини Цвігун, лідерки теософського  Білого Братства ЮСМАЛОС, яка тепер називає себе Вікторією ПреобРАженською. Та зовсім зрозумілим стає той факт, що саме вона очолила в ДНР «Посольство Аллаха»; для теософа, що «Посольство Ісуса», що «Посольство Будди» - все єдино. Оскільки Біле Братство є дискредитованим в Україні, замість нього під покровительством поплічників Януковича у нас діє його релігійний клон – «АллатРА», де РА – це верховний бог, а Аллат – матір світу (як Марія-Деві Христос в Юсмалос). До слова, культ РА був у секті Біле Братство від самого його заснування. Культ РА є спільним для Білого Братства, АллатРа та секти Каганця.

При Блаватській у гностичному християнстві крім арійського расизма розвивається ще одна тема – байка про арійського Хреста та хрестиянство. Обиві теми стали модними у Германії, яка згодом почала втілювати їх у життя.

Після Германії естафету прийняла Московія, яка йде тим самим теософським расистсько-арійським шляхом, гуртуючи біля себе фашистів усіх країн світу. Але ці фашисти усього-на-всього сліпа зброя в руках юдеїв, які прагнуть світового володарювання.

У контексті викладеного стає зрозумілим, чому арійці, фашисти, ведисти, правьславні рідновіри (само собою вони вважають себе арійцями), які у своїй збоченій картині світу уявляють себе послідовниками рідної дохристиянської віри, із захватом  прикрашають себе християнськими символами - хрестами, адамовою головою, чорним сонцем. Ідеологічні провідники  цих «рідновірів»-фашистів чітко розуміють, що вони каббалісти, масони, християнські гностики, а ось рядові арійські віруючі переконані, що словом «фашизм» називають споконвічне язичництво.

Можна ще багато написати про фашистський авторитаризм, який подають українським патріотам у обгортці «гетьманату», але це вже тема для іншої публікації. Хоча останнім часом патріоти вже набавилися цією темою і вона підзабулася.

Loading...

Додати коментар


Захисний код
Оновити

   
© newspravda.com